Robinhood
เริ่มขั้นตอนการลงทะเบียน
Registration process
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็น Partner กับ Robinhood Travel
  1. เลือกประเภทธุรกิจของคุณ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดส่งข้อมูลเข้าระบบ
  2. พิมพ์เอกสารการสมัคร พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม
  3. ทำการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
  4. เข้าสู่ระบบหลังบ้าน (Extranet) ด้วยรหัสผ่านในอีเมล พร้อมอัปโหลดเอกสาร
  5. กรอกรายละเอียดของบริการการท่องเที่ยวของคุณ และรอการยืนยันจากเรา

* หมายเหตุ: ใช้บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัด ในการสมัคร โดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้ขอใช้บริการ ท่านสามารถดูรายละเอียดการสมัครและรายการเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่นี่

© Robinhood